علمی

علم را به خانه خود بیاورید

چهارشنبه 2 اردیبهشت 1394 ساعت 20:13

علوم طبیعی یا علوم تجربی دانش‌هائی هستند که موضوع آن‌ها بررسی ویژگی‌های فیزیکی طبیعت (به معنای وسیع آن، یعنی همهجهان) است. به این معنا علوم طبیعی از علوم انسانی متمایز است. در علوم طبیعی کوشش می‌شود تا پدیده‌های طبیعی با روش علمیو براساس فرآیندهای طبیعی (و نه الهی یا عرفانی و مانند آن) توضیح داده شود. گاه منظور از علوم طبیعی همان علوم زیستیاست.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.